AUTOZKIN Support McLaren Club Thailand

บริษัทออโต้ซคิน จำกัด  ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกค้า ร่วมกับ McLaren Club Thailand  ซึ่งเป็นกิจกรรมของกลุ่มลูกค้ารถยนต์แมคลาเรน การจัดคาราวานท่องเที่ยว สร้างความสัมพันธ์ของลูกค้า

ทังนี้  AUTOZKIN  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Official  Partner  ดูแลการติดตั้งฟิล์มกันรอยรถ Mclaren ก่อนส่งมอบลูกค้า โดยบริษัท นิชคาร์ มอเตอร์  จำกัด ผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายแมคลาเรน ประเทศไทย