Testimonials

สินค้าเค้าพัฒนามาเรื่อยๆ ไม่ใช่แค่ปกป้อง แต่ทำให้สีเงาขึ้นด้วย

คุณ ทนง ลี้อิสสระนุกุล

กรรมการผู้จัดการ
กลุ่มสิทธิผล

ติดแล้วเงามาก เช็ดง่ายมาก ดูแลง่ายมาก ผมมั่นใจใน โปรดักส์ของญี่ปุ่น ก็เลยเลือก Autozkin
Products

Mr. Kensaku Kawasaki

Managing Director at 
101 Pictures Co., Ltd

ไม่ใช่แค่ตัวฟิล์มแต่รวมถึงบริการหลังการขายที่ทำให้ผมมั่นใจ รถทุกคันผมจึงติดตั้งที่ Autozkin

ดร.ทิศพล นครศรี

ประธานกรรมการบริษัท 
บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด

เพราะรถซุปเปอร์คาร์มีเกร็ดสีเยอะ ฟิล์มที่ใช้จึงต้องใสจริง เพื่อไม่ให้มิติสีรถหายไป

คุณ สรรเสริญ สมัยสุต

ประธานสำนักพัฒนาธุรกิจ 
CP Group

Autozkin มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการติดตั้ง รวมถึงเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่มีบริการหลังการขายครับ

คุณ จักษวัชร์ อรรถสกุลชัย

CO-Founder/CEO 
บริษัท อินสตาวอช (ประเทศไทย) จำกัด

มั่นใจใน Autozkin มาก จึงติดตั้งฟิล์มใสปกป้องสีรถทุกคัน ในบ้านครับ

คุณ ภานุ ณรงค์ชัยกุล

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทม์ เดคโค 
และบริษัทภาณาเมรา แฟชั่น

ติดแล้วสียังคงเดิม เหมือนรถออกใหม่ มองแล้วเหมือนไม่ติดฟิล์ม ชื่นชอบมาก

โปรเพชร พชร คงวัดใหม่

โปรกอล์ฟอาชีพ
ระดับอินเตอร์ของไทย