Testimonials

สินค้าเค้าพัฒนามาเรื่อยๆ ไม่ใช่แค่ปกป้อง แต่ทำให้สีเงาขึ้นด้วย

คุณ ทนง ลี้อิสสระนุกุล

กรรมการผู้จัดการ
กลุ่มสิทธิผล

มั่นใจใน Autozkin มาก จึงติดตั้งฟิล์มใสปกป้องสีรถทุกคัน ในบ้านครับ

คุณ ภานุ ณรงค์ชัยกุล

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทม์ เดคโค 
และบริษัทภาณาเมรา แฟชั่น

เพราะรถซุปเปอร์คาร์มีเกร็ดสีเยอะ ฟิล์มที่ใช้จึงต้องใสจริง เพื่อไม่ให้มิติสีรถหายไป

คุณ สรรเสริญ สมัยสุต

ประธานสำนักพัฒนาธุรกิจ 
CP Group

ติดแล้วเงามาก เช็ดง่ายมาก ดูแลง่ายมาก ผมมั่นใจใน โปรดักส์ของญี่ปุ่น ก็เลยเลือก Autozkin
Products

Mr. Kensaku Kawasaki

Managing Director at 
101 Pictures Co., Ltd

Autozkin มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการติดตั้ง รวมถึงเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่มีบริการหลังการขายครับ

คุณ จักษวัชร์ อรรถสกุลชัย

CO-Founder/CEO 
บริษัท อินสตาวอช (ประเทศไทย) จำกัด

ไม่ใช่แค่ตัวฟิล์มแต่รวมถึงบริการหลังการขายที่ทำให้ผมมั่นใจ รถทุกคันผมจึงติดตั้งที่ Autozkin

ดร.ทิศพล นครศรี

ประธานกรรมการบริษัท 
บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด

ติดแล้วสียังคงเดิม เหมือนรถออกใหม่ มองแล้วเหมือนไม่ติดฟิล์ม ชื่นชอบมาก

โปรเพชร พชร คงวัดใหม่

โปรกอล์ฟอาชีพ
ระดับอินเตอร์ของไทย