Autozkinให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพในประเทศไทย

บ.ออโต้ซิคิน จำกัด ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพในประเทศไทย

บ.ออโต้ซิคิน จำกัด  ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพในประเทศไทย โดยบริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับพันธมิตร  เพื่อเสริมสร้างพัฒนาวงการกอล์ฟอาชีพและนักกีฬากอล์ฟของไทยให้มีอากาศก้าวสู่การแข่งขันในรายการกอล์ฟระดับโลก  All Thailand Golf Tour เป็นรายการแข่งขันกอล์ฟอาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาพอาเซียน  โดยบริษัท ออโต้ซคิน ได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี 2560 – มาจนถึงปัจจุบัน