การติดตั้ง Autozkin PPF บนส่วนโค้งเว้าของตัวรถ

Autozkin PPF ฟิล์มกันรอยปกป้องสีรถระดับพรีเมี่ยม ติดตั้งได้ทุกตำแหน่งของตัวรถ ไม่ว่าจะเป็นส่วนโค้งเว้า ด้วยประสบการณ์ของช่างระดับมืออาชีพ
www.autozkin.com