การติดตั้งฟิล์มกันรอย Autozkin PPF ภายในรถยนต์แบบ Dry Installation

Autozkin Interior Dry Install ฟิล์มกันรอยภายในรถยนต์ ติดตั้งโดยไมต้องใช้น้ำ ไม่เป็นอันตรายต่อระบบ senser และระบบอิเล็กทรอนิกส์